Prosjekt:

Nordbyring borettslag (Ahus)

År:
2018

Beskrivelse:
Overflatearbeid på panel, vask og malearbeid