Prosjekt:
Zetlit´s gate
 
År:
2020
 
Beskrivelse:
Totalrehabilitering: Full nedhogging av alle flater, gesims, omramninger og trekninger. Løs fug fjernes og refuges. Dårlig og løs stein fjernes og mures om igjen og fasade males.
 
Bakgård: Flekkreparasjon av puss skade og maling av fasaden.

Før og underveis