Prosjekt:
Grønlandsleiret 25

År:
2018

Beskrivelse:

Finpuss og malearbeid