Prosjekt:
Olav Ryes Plass 2

År:
2017

Beskrivelse:

Fasaderehabilitering: kjemisk rens, hugging, puss av flater, kvader, trekninger, gesims, finpuss og malearbeid

Før og underveis